ام دی اف خام (MDF)

ام دی اف خام (MDF) در قیاس با چوب طبیعی ساختار يکنواخت داشته و دارای گره , رگه شکاف نمی باشد . ولی از نظر کارکرد مانند چوب طبیعی و چوب های مصنوع رشته ای (فيبر ، نئوپان و …) قابل سوراخکاری ، پرداخت ، برش ، چسب کاري ، رنگ پذيری و پيچ و ميخ شدن و روکش شدن است. طبیعاتا همانند چوب طبیعی میتواند کاربرد یکسانی در چوبکاری و نجاری داشته ولی توانای نگهداری میخ و پیچ به اندازه چوب طبیعی ندارد ، بهترين اتصال براي MDF پپيچ هاي خودکار و ميخ های مورد مصرف در دستگاه های بادي نيوماتيک (Penomatic) مي باشد، انواع MDF نسل جديد پيش ساخته قابليت بمراتب برتری براي پيچ و ميخ کاری دارد.

ام دی اف به صورت خام يا روکش شده در توليد مبلمان ، کمد ، تخت، کابينت آشپزخانه، جاکتابي، ميز و صندلی ، دیوار پوش ، پوشش سقف ، انواع قفسه، کف پوش بصورت پارکت و تايل و … ، وايت برد، بيل برد، و هر کجا که چوب و تخته مصرف دارد استفاده می شود. بيشتر ام دي اف روکش شده يا رنگ شده مورد مصرف دارد .

ام دی اف خام (MDF) به چه شکل ساخته و چه استانداردی دارد؟

مقدار انتشار فرماليدهيد بصورت بخار اوره از ام دي اف هاي نسل قديم (معمولي) بسته به مقدار و نوع چسب متفاوت است براساس استاندارد EN 622-1 کلاس E2 مقدار انتشار فرماليدهيد ام دي اف نبايد بيشتر از 30 ميليگرم در يکصدگرم ام دي اف باشد.اين کلاس ام دي اف قابل کاربرد در مبلمان و داخل خانه بشرط تهويه کامل و مناسب است.براساس استاندارد EN 622-1 کلاس E1 مقدار انتشار فرماليدهيد مي بايست 9 ميليگرم در هر يکصد گرم باشد. تا اين ام دي اف قابل مصرف در مکانهاي مسکوني باشد.در مناطق مرطوب و گرم يا مکانهاي خاص مثل مدرسه ها ، بيمارستان ها ، خوابگاه ها و اطاق کودک بايد مقدار انتشار فرماليدهيد از اين مقدار نيز کمتر بوده و يا از ام دي اف بدون فرماليدهيد نسل جديد پيشرفته اکولوجيکال استفاده نمود.

ام دي اف خام 16ميلی متر 1220×2440
ام دي اف خام 16ميلی متر 1220×2800
ام دي اف خام 16 ميلی متر 1830×3660

ام دي اف خام 8 ميلی متر 1220×2440
ام دي اف خام 8 ميلی متر 2200×2800

ام دي اف خام 3 ميلی متر 1830×2440

ام دی اف خام (MDF)

Raw MDF

 

MDF, or medium density fibreboard, is both stronger and denser than chipboard and can be used similarly to plywood. Raw MDF boards are ideal for renovations and furniture

Articles made mistreatment colored MDF can solely need a transparent end to seal the surface once the panels are given a finishing sand. this can bring out the total color, that is integrated into the terribly fibers of the panel.

Every care is taken to confirm the color of a personal panel is at intervals internal controls. As is that the case with any product factory-made employing a coloring method, variations in color or hue could occur because the individual wood fibers take up varied amounts of the dye, with some colors additional prone to color variations than others. Use of panels from at intervals identical batch of one thickness beside careful choice before final incorporation can minimize this natural characteristic and provide the most effective risk of achieving uniformity of color throughout your project.

Raw MDF 16 mm 1220×2440

Raw MDF 16 mm  1220×2800

Raw MDF 16 mm 1830×3660

Raw MDF 8 mm  1220×2440

Raw MDF 8 mm  2200×2800

Raw MDF 6 mm  1220×2440

Raw MDF 3 mm  1830×2440

ام دی اف خام (MDF)